1 2 3 4 5 6 7 ...8
Triediť:

Kaštieľ Michalovce

Najatraktívnejšou historicko-kultúrnou pamiatkou východoslovenského mesta Michalovce je kaštieľ, ktorý sa nachádza priamo v meste na nábreží rieky Laborec. Stojí na mieste starého vodného hradu, ktorý okolité t

Kaštieľ Markušovce

Jednou z najreprezentatívnejších stavieb južného Spiša je kaštieľ Markušovce na východnom Slovensku.

Kaštieľ Lednické Rovne

V západoslovenskej obci Lednické Rovne, s bohatou sklárskou tradíciou (v roku 1892 tu Schreiberovci založili skláreň, ktorá neskôr patrila k najmodernejším v strednej Európe) stojí za návštevu múzeum umiestnené

Kaštieľ Jasenica

Obec Jasenica je vzdialená asi 12 km od mesta Považská Bystrica. Kaštieľ je najstaršou budovou v obci a zásluhu na jeho postavení má rod Suňogovcov (Szunyghovcov).

Kaštieľ Imre Madácha Dolná Strehová

Východne od Veľkého Krtíša na juhu stredného Slovenska sa nachádza obec Dolná Strehová známa svojím rokokovo-klasicistickým kaštieľom z 18. storočia, ktorý obklopuje rozsiahly anglický park.

Kaštieľ Humenné

Východoslovenské mesto Humenné ležiace na strednom toku rieky Laborec návštevníkov príjemne prekvapí monumentálnym pôvodne renesančným kaštieľom z roku 1610, ktorý koncom 19. storočia prestavali podľa vzoru fra

Kaštieľ Hanušovce

Architektonickou dominantou východoslovenskej obce Hanušovce nad Topľou je renesančno-barokový kaštieľ, ktorý postavili na prelome 17. a 18. storočia.

Kaštieľ Františka Rákocziho II. v Borši

Kaštieľ v Borši je známy ako rodisko významného vodcu protihabsburgských povstaní z rokov 1703-11, Františka Rákócziho II. Nachádza sa pri lesoparku rieky Bodrog. V 40. rokoch minulého storočia tu bolo zriadené

Kaštieľ Dolná Krupá

Len približne 10 kilometrov severne od Trnavy na juhozápadnom Slovensku leží obec Dolná Krupá, ktorej pýchou je klasicistický kaštieľ Brunsvickovcov.

Kaštieľ Budmerice

Dávnou históriou dýcha podmalokarpatská obec Budmerice ležiaca na západnom Slovensku medzi Bratislavou a Trnavou. Preslávil ju prekrásny kaštieľ, ktorý postavil slávny uhorský rod Pálffyovcov.

Kaštieľ Budimír

Na šľachtické sídla je bohatá východoslovenská obec Budimír, ktorá leží na pravom brehu rieky Torysa, neďaleko Košíc. Zaujme v nej najmä mladší kaštieľ, ktorý vyniká elegantnou architektúrou vsadenou do upraven

Kaštieľ Brodzany

K najznámejším kultúrno-historickým stavebným pamiatkam Ponitria na západnom Slovensku patrí renesančný kaštieľ s parkom v Brodzanoch, v ktorom sídli Múzeum A. S. Puškina.

Kaštieľ Blatnica

Uprostred turčianskej obce Blatnica pod svahmi Veľkej Fatry je možné navštíviť neskorobarokový prónayovský kaštieľ s kruhovým portikom z polovice 18. storočia.
1 2 3 4 5 6 7 ...8