1 2 3 4
Seřadit dle:

Hraničné - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Rímskokatolícky drevený Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Hrabová Roztoka - Kostol sv. Bazila Veľkého

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého.

Frička - Kostol sv. Michala Archanjela

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela.

Dobroslava - Kostol sv. Paraskievy

Gréckokatolícky Kostol sv. Paraskievy.

Brežany - Kostol sv. Lukáša Evanjelistu

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu.

Uličské Krivé - Kostol sv. Michala Archanjela

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela.

Svätý Kríž - artikulárny evanjelický kostol

Drevený artikulárny evanjelický kostol pri Svätom Kríži je jednou z najväčších drevených stavieb v strednej Európe, ktorá sem bola prenesená v rokoch 1974 až 1982 z Paludze.

Nižný Komárnik - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky

Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky.

Lukov - Venécia - Kostol sv. Kozmu a Damiána

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Kozmu a Damiána.

Kalná Roztoka - Kostol sv. Bazila Veľkého

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého.

Tvrdošín – Kostol Všetkých svätých

Pýchou Tvrdošína a jeho najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou je gotický drevený rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých na miestnom cintoríne. V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpat

Ruská Bystrá – Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša

Gréckokatolícky drevený Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša – biskupa bol v roku 2008 s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Miroľa - Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky

Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky.
1 2 3 4