Východné Karpaty

Informácie, popis:

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty  leží v severovýchodnom cípe Slovenska, tvoriac zázemie Národného parku Poloniny. Je kráľovstvom nádherných bučín a jedlín a domovom vlkov a rysov. CHKO Východné Karpaty vznikla v roku 1977, keď ju vyhlásili na rozlohe 96 810 ha (z toho 30 910 tvorilo ochranné pásmo). Vo východnej časti CHKO v roku 1997 vznikol NP Poloniny a plocha CHKO sa zredukovala na dnešných 25 307 ha. Správa CHKO sídli v Medzilaborciach. Najvýchodnejšia CHKO na Slovensku chráni hodnotnú krajinu severovýchodných Nízkych Beskýd a východnej časti Bukovských vrchov. CHKO je bohatá na lesy, prevažujú bučiny, preto tu prevládajú lesné rastlinné a živočíšne spoločenstvá. Vyskytujú sa tu aj slatinno-rašeninné spoločenstvá. Pôvodné lesné porasty sú vhodným prostredím pre chránené a ohrozené živočíchy, z ktorých tu žije napríklad vlk, rys a medveď. V CHKO sa nachádza aj niekoľko obcí so vzácnymi drevenými kostolmi a viacero pamiatok viažucich sa na karpatsko-duklianske operácie v druhej svetovej vojne. Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA Web: Východné Karpaty


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Prešovský kraj, Medzilaborce
Ubytovanie v okolí