Národný park Slovenský kras

Informácie, popis:

Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov (nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO). Národný park Slovenský kras s rozlohou 346 km2 (plus ochranné pásmo s rozlohou 117 km2) je v súčasnosti druhým najmladším národným parkom na Slovensku. Vyhlásili ho v roku 2002. Od roku 1973 bolo toto mimoriadne hodnotné prírodné prostredie s dokonale rozvinutými krasovými javmi chránené ako chránená krajinná oblasť. Jeho dôležitosť a význam umocňovala skutočnosť, že ho zaradili do siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra.Jaskyne a priepasti Slovenského krasu a maďarskej oblasti Aggteleki Karszt sa v roku 1995 dostali na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Na území Slovenského krasu sa uplatňuje prísnejší režim ochrany v 10 prírodných rezerváciách, 6 prírodných pamiatkach a 16 národných prírodných pamiatkach. Najzaujímavejšími miestami sú Zádielska tiesňava a jaskyňa Domica. Východiskom pri návšteve Slovenského krasu je mesto Rožňava. Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA Web: Národný park Slovenský kras


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Košický kraj, Krásnohorská Dlhá Lúka
Ubytovanie v okolí