Tatranský národný park

Informácie, popis:

Najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP) vyhlásený už v roku 1949 na severe Slovenska. Zahŕňa vysokohorskú oblasť Tatier a je v európskom meradle jedinečný ochranou flóry a fauny v najvyšších európskych veľhorách ležiacich severne od Álp. Tatranský národný park vznikol ako prvý na Slovensku a o päť rokov neskôr sa vytvoril národný park aj na poľskej strane Tatier. Spolu s poľským národným parkom sú Tatry od roku 1993 Biosferickou rezerváciou UNESCO. Správa národného parku sídli v Tatranskej Lomnici a v Liptovskom Mikuláši.Na vlastnom území TANAP-u sa chránia najmä horské a vysokohorské rastliny ako sú napr. porasty kosodreviny a borovíc alebo nádherná kvetinka plesnivec alpínsky, ktorý nájdeme na mnohých pohľadniciach z Tatier. Zo vzácnych živočíchov tu žijú orol skalný, medveď hnedý, kamzík tatranský alebo svišť tatranský. Najvzácnejší z nich je kamzík - symbol Tatier. Patrí medzi unikátne druhy kamzíka, pretože sa po skončení ľadových dôb vyvíjal tisíce rokov úplne izolovane. Z tohto dôvodu sa líši od svojich príbuzných kamzíkov v Alpách či Apeninách a tento druh nemožno nájsť nikde inde na zemi. Keďže v súčasnosti je ich len čosi viac ako 1000 kusov, chránia sa veľmi prísne. Na území Vysokých Tatier sa nachádza najvyšší vrch Slovenska, Gerlachovský štít (2655 m) a symbol Slovenska Kriváň. Park je charakteristický aj výskytom vyše 100 plies a niekoľkých vodopádov. Najväčšie a najhlbšie z tatranských plies je Veľké Hincovo pleso, najvyššie položené jazero je Modré pleso (2192 m.n.m.). Najčastejšie navštevovanými sú Štrbské a Popradské pleso. Jediná verejnosti prístupná jaskyňa je Belianska jaskyňa.Kvôli bezpečnosti sú turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí TANAP-u sezónne uzavreté v období od 1.11. do 15.6. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16. júna do 31. októbra  v sprievode horských vodcov.  O TANAP-e a jeho obyvateľoch sa možno najviac dozvedieť v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktoré vzniklo v roku 1957. Prehliadka Múzea TANAP-u môže byť pre návštevníkov Tatier výborným začiatkom poznávania prírodných krás tatranskej oblasti, jej histórie i súčasnosti. Muzeálne zbierky sú rozdelené na prírodovedeckú, ochranársku, historickú a etnografickú expozíciu.Východiskovými bodmi pre návštevníkov TANAP-u je mesto Poprad a strediská Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Štrbské pleso (najvyššie položené rekreačné stredisko). Západné Tatry - Roháče sú najlepšie dostupné z oravskej obce Zuberec. Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA Web: Tatranský národný park


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Prešovský kraj, Vysoké Tatry
Ubytovanie v okolí

Penzión Echo

PENZIÓN ECHO sa nachádza v Tatranskej Lesnej v nadmorskej výške 908m v tichom lesnom prostredí medzi Tatranskou Lomnicou a Starým Smokovcom. Je to jedno z mála miest, kde aj po pamätnej vích