Prielom Dunajca (Pieniny)

Informácie, popis:

Turistický výlet Prielomom Dunajca patrí k najkrajším na Slovensku. Vychádza z Červeného Kláštora až po ústie Lesnického potoka a dlho sleduje pravý breh meandrujúceho Dunajca. Červeno značkovaný chodník vedie po Pieninskej ceste, ktorá už v 19. storočí spájala Červený Kláštor s poľskými kúpeľmi Szczawnica. V tomto úseku cesta prechádza cez národnú prírodnú rezerváciu Prielom Dunajca. Lepšie poznanie rezervácie umožňuje trinásť zastávok náučného chodníka.V prielome je niekoľko romantických zákutí opradených ľudovými povesťami. Na začiatku prielomu sa koryto Dunajca výrazne zužuje. Toto miesto sa nazýva Jánošíkov skok a voda tu pri šírke 10 metrov dosahuje hĺbku až 12 metrov. Pri treťom meandri Dunajca sú na svahu Holice (828 m) skalné veže vysoké 80 metrov. Ich názov Sedem mníchov tiež súvisí s ľudovou povesťou. V závere prielomu Pod Osobitou skalou vyviera krasový prameň Storočná voda, ktorý ani v zime nezamŕza. Hovorí sa o ňom, že kto sa z neho napije, dožije sa sto rokov. Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Prešovský kraj, Červený Kláštor
Ubytovanie v okolí