Manínska tiesňava (Súľovské vrchy)

Informácie, popis:

Turisticky vyhľadávanou prírodnou atrakciou je najužší kaňon na Slovensku - Manínska tiesňava vyznačujúca sa bizarnými skalnými formami a vzácnou faunou a flórou. Úzku dolinu Manínskeho potoka zvierajú skalné steny miestami vysoké až 400 m. V podstate sú tu dve menšie tiesňavy oddelené malou kotlinkou. Šírka najužších miest sotva stačí na priechod autobusu. Zo strmých svahov je dno doliny často zasypávané snehovými lavínami, ktoré vedia vyššie položené dediny aj na niekoľko dní odrezať od sveta. Hromada snehu sa v tônistých polohách pomaly topí, takže tu niekedy vydrží až do mája.Smerom proti prúdu potoka možno pokračovať po náučnom chodníku, ktorý nás privedie k ďalšej prírodnej rarite - Kostoleckej tiesňave s najväčším skalným previsom na Slovensku a impozantným sutinovým kužeľom. Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA Web: Manínska tiesňava (Súľovské vrchy)


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Trenčiansky kraj, Považská Bystrica
Ubytovanie v okolí