Badínsky prales

Informácie, popis:

Badínsky prales patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Biotop tvorí vzácna človekom len minimálne dotknutá pralesová jedľová bučina. Prales navštívil v roku 2000 princ Charles.


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Banskobystrický kraj, Malachov
Ubytovanie v okolí