Vodný raj Vyhne

Informácie, popis:

Vodný raj Vyhne je moderné stredisko relaxu a zábavy. Prameň prírodnej termálnej vody vo Vyhniach s teplotou 36,5 °C má vysoký obsah železa.


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Banskobystrický kraj, Vyhne
Ubytovanie v okolí