Silická ľadnica

Informácie, popis:

Jaskynná priepasť Silická ľadnica sa nachádza juhozápadne od obce Silica na Silickej planine (Národný park Slovenský kras, 22 km od Rožňavy). Ako súčasť podzemného bohatstva Slovenského krasu bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


Informacie
Platná od
Platná do
Oblast Košický kraj, Silica
Ubytovanie v okolí