Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici predstaví svoje aktivity počas Noci múzeí a galérií

Informácie, popis:

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pozýva všetkých na pásmo zaujímavých aktivít, spätých s činnosťou tohto regionálneho múzea. Program:„Ako spieva les“ – prírodovedné pásmo venované faune Považia.„Uhádnite, čo je to?“ – identifikácia zbierkových predmetov etnografického charakteru.„Krása v dreve ukrytá“ – ukážky rezbárskych dekoratívnych techník.„Piknik s múzejníkmi“ – ukážky spojené s konzumáciou tradičných slovenských jedál.„Výprava do histórie Považskej Bystrice“ – prechádzka ku Kaplnke svätej Heleny.„Kde bolo, tam bolo...“ – čítanie slovenských ľudových rozprávok na dobrú noc. Deti si môžu priniesť deku alebo karimatku. Web: www.muzeumpb.sk


Informacie
Platná od 16.5.2015
Platná do 16.5.2015
Oblast Trenčiansky kraj, Považská Bystrica
Ubytovanie v okolí