Nech žije 16. máj

Informácie, popis:

V košickej Noci múzeí a galérií si návštevníci pripomenú ukončenie Druhej svetovej vojny, ale aj spomienky na život v meste v povojnovom období 50.-tych rokov s presahom do rokov 70.-tych minulého storočia. Je to obdobie, v ktorom sa striedali pochmúrne roky s obdobiami nádeje, rozvoja a novej jari, obdobie plné ľudských víťazstiev, úžasných objavov ale aj historických zlyhaní a národných tragédií.Oživiť spomienky na nedávne časy možno pomôžu aj dôverne známe predmety, ktoré boli dlhé roky súčasťou každodenného života - nábytok, hračky, odevy, dopravné prostriedky, obrazy, domáce spotrebiče filmy, fotografie, či množstvo ďalších zaujímavých artefaktov, ktoré dnes už možno vzbudzujú úsmevnú nostalgiu, no v tých časoch neraz predstavovali viac než len obyčajné veci. Zdroj: Návštevnícke centrum Košice Web: Viac informácií


Informacie
Platná od 16.5.2015
Platná do 16.5.2015
Oblast ,
Ubytovanie v okolí

Unknown column 'zle' in 'where clause'