Križovatky: Blízky Východ blízky Východu

Informácie, popis:

Tento projekt Galérie umelcov Spiša predstavuje 1. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Prezentuje menej známe kultúry, konkrétne v tomto roku kultúru Orientu a arabského sveta. Zámerom projektu je sprístupnenie ojedinelých programov pre rôzne skupiny a vekové kategórie návštevníkov, ako i dostať do povedomia svetové umenie s prepojením na to domáce.Podujatie pripravuje pestrú ponuku v rámci multikultúrneho dialógu, ktorý počas týždenného kreatívneho maratónu uvedie výtvarné a edukačné workshopy zamerané na praktickú prezentáciu kultúry islamu i orientu pre širokú verejnosť, ktorú budú demonštrovať zástupcovia rôznych krajín, žijúcich alebo dočasne pôsobiacich na Slovensku.Program podujatia nájdete v súbore na stiahnutie. Zdroj: Galéria umelcov Spiša Web: www.gus.sk


Informacie
Platná od 12.5.2015
Platná do 16.5.2015
Oblast Košický kraj, Spišská Nová Ves
Ubytovanie v okolí