Krížová cesta na Kežmarskom hrade

Informácie, popis:

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Kežmarok, tradične iniciovala krížovú cestu na Kežmarskom hrade, aby tak priblížila udalosti na Kalvárii v netradičnom prostredí hradu. Kristov kríž sa tak stáva blízkym pre veriacich a duchovné posolstvo je podané dramatizovanou formou textov, obohatených skladbami chrámového zboru.


Informacie
Platná od 18.4.2014
Platná do 18.4.2014
Oblast Prešovský kraj, Kežmarok
Ubytovanie v okolí