Pevnosť Bzovík

Information, description:

Pri obci Bzovík na juhu stredného Slovenska sa nachádza ďalší z nemých svedkov slovenskej histórie - mohutná protiturecká pevnosť Bzovík.


information
Valid from
Expiration
Area Banskobystrický kraj, Jalšovík
Accommodation at destination