Cerová vrchovina

Informace, popis:

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina  leží na území rovnomenného pohoria na juhu stredného Slovenska. Toto územie je unikátne a na Slovensku neopakovateľné, pretože je krajinou vyhasnutých sopiek. CHKO vyhlásili v roku 1989 na rozlohe 16 282 ha. Správa CHKO sídli v Rimavskej Sobote. Cerová vrchovina je cenná pre to, čo tu vytvára neživá príroda. Je akýmsi veľkým geologickým skanzenom. Nájdeme tu príklady sopečných kužeľov (Ragáč, Veľký Bučeň), vypreparovaných sopúchov (Hajnáčsky hradný vrch, Soví hrad), ako aj lávových pokrovov a prúdov (Pohanský hrad). CHKO Cerová vrchovina má aj veľmi cennú a zaujímavú živú prírodu. Lesy zaberajú vyše 60 percent rozlohy CHKO. V drevinovej skladbe prevládajú teplomilnejšie druhy, ako je dub zimný, dub letný a dub cerový. Cerová vrchovina je známa druhovou bohatosťou, identifikovali tu až 1 250 druhov rastlín. Pre botanikov sú veľmi vzácne najmä skalnaté stepi a lesostepi. Web: Cerová vrchovina


Informace
Platná od
Platná do
Oblast Banskobystrický kraj, Gemerský Jablonec
Ubytování v okolí