Malé Karpaty

Informace, popis:

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty zaberá podstatnú časť rovnomenného pohoria, ktoré od seba oddeľuje Záhorskú a Podunajskú nížinu. Je „zelenými pľúcami“ zväčša odlesneného nížinného juhozápadného Slovenska. CHKO vyhlásili v roku 1976 a dnes má výmeru 64 610 ha. Správa CHKO sídli v Modre. CHKO Malé Karpaty nie je plošne kompaktná. Od hlavnej časti, ktorá siaha od Bratislavy až po Vrbové sú oddelené dve menšie časti. Na juhu je to izolovaný masív Devínskej Kobyly, na severe tvoria samostatnú časť Čachtické Karpaty. Zaujímavosťou CHKO sú najmä skalné útvary, doliny a krasové javy. V Smolenickom krase sa nachádza jaskyňa Driny - jediná verejnosti sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku.V podhorí južnej a východnej časti CHKO Malé Karpaty krajinnú dominantu tvoria rozsiahle vinohrady. Jeho ďalšia špecifickosť spočíva aj v tom, že zasahuje na územie veľkomesta. Súčasťou tohto chráneného územia je aj Bratislavský lesný park, ktorý je významným rekreačným zázemím Bratislavy. Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA Web: Malé Karpaty


Informace
Platná od
Platná do
Oblast Bratislavský kraj, Sološnica
Ubytování v okolí