Biele Karpaty

Informace, popis:

Na moravsko-slovenskom pomedzí sa nachádza čarovná krajina kopaníc, ktorá prekvapuje svojou malebnosťou a krásnymi výhľadmi. Oblé tvary sa tu často striedajú s vápencovými bradlami, ktoré sú po oboch stranách hranice chránené ako Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty. Slovenská časť pohoria sa stala súčasťou CHKO Biele Karpaty  v roku 1979. Vyhlásili ju na výmere 43 519 ha. CHKO sa rozprestiera na väčšine územia pohoria Biele Karpaty v dĺžke asi 80 km. Okrem toho zasahuje aj na územie susednej Myjavskej pahorkatiny. Patrí do neho oblasť v okolí Branča.K najznámejším častiam CHKO patria prírodné rezervácie vyhlásené na ochranu bradiel v okolí Vršatského Podhradia, Červeného Kameňa, Lednice a Dolnej Súče. Zaujímavá je aj prírodná rezervácia Veľká Javorina chrániaca pôvodné lesné porasty najvyššieho vrchu pohoria. Správa CHKO Biele Karpaty sídli v Nemšovej.Aj moravská strana Bielych Karpát je chránenou krajinnou oblasťou, ktorú v roku 1996 zaradili do siete európskych biosférických rezervácií UNESCO. Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA Web: Biele Karpaty


Informace
Platná od
Platná do
Oblast Trenčiansky kraj, Nová Bošáca
Ubytování v okolí