Važecká jaskyňa

Informace, popis:

Najnavštevovanejšou prírodnou zaujímavosťou Horného Liptova je Važecká jaskyňa ležiaca na južnom okraji obce Važec. Važecká jaskyňa patrí medzi najznámejšie európske paleontologické lokality s nálezmi kostí medveďa jaskynného.


Informace
Platná od
Platná do
Oblast Žilinský kraj, Važec
Ubytování v okolí