Pevnosť Bzovík

Informace, popis:

Pri obci Bzovík na juhu stredného Slovenska sa nachádza ďalší z nemých svedkov slovenskej histórie - mohutná protiturecká pevnosť Bzovík.


Informace
Platná od
Platná do
Oblast Banskobystrický kraj, Jalšovík
Ubytování v okolí